~~ Historia Aikido ~~


Aikido to BUDO. "Bu" - wojownik, "Do" - droga. Pod koniec wieku XIX, w Japonii samuraje tracą swoją pozycję społeczną. Prowadzi to do rozwoju nowych form budo o charakterze edukacyjnym, które rozpowszechniają się poza Japonię i uprawiane są obecnie na całym świecie. Najbardziej znanymi są: Judo - upowszechnione przez Jigoro Kano; oraz Karate - rozpropagowane przez Gishina Funakoshiego.

Korzenie Aikido sięgają XI w. Wtedy to wielki książę Yoshimitsu Minamoto stworzył Aiki-bujutsu Daito-ryu (aiki-jutsu). Styl ten został powierzony rodowi Takeda, który rozwinął także własny styl Takeda-ryu. Właśnie te dwa style miały ogromny wpływ na kształt Aikido.Chodzi tu głównie o wpływ mistrza Sokaku Takedy (1870-1943), którego największym uczniem stał się Morihei Ueshiba (1883-1969). Wśród wielu adeptów i mistrzów Ueshiba wyróżniał się własnymi założeniami, rozwiązaniami i kocepcjami nowych stylów.

Morihei Ueshiba Morihei Ueshiba (noszący tytuł O'Sensei czyli "Wielki Nauczyciel") opracował Aikido opierając się na swoich doświadczeniach z Daito-ryu aikijutsu oraz walki za pomocą włóczni yari i krótkiego kija jo. Jednak prawdopodobnie największy wpływ na formę Aikido miała sztuka walki japońskim mieczem katana. Morihei Ueshiba rozwijał swoją sztukę walki przez większą część życia. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku nauczał jej pod nazwą Aiki-bujutsu, a następnie od 1922 roku Aiki-Budo Ueshiba-ryu. W 1945 po raz pierwszy użył na jej określenie nazwy Aikido.

W 1940 została zawiązana Fundacja Aikikai, której pierwszym przewodniczącym został syn Morihei Ueshiby - Kisshomaru Ueshiba. Fundacja ta do dziś jest najważniejszą organizacją w świecie Aikido. Jednym z jej podstawowych zadań jest propagowanie Aikido na świecie.

Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba urodził się w 1921 roku jako trzeci syn Morihei Ueshiby. W 1946 roku ukończył studia na Uniwersytecie Waseda. W 1948 roku został dyrektorem Hombu Dojo. Od 1969 r., po śmierci O`Sensei przejął po nim sukcesję w ruchu Aikido. Był konsultantem w zakresie Aikido przy Nippon Budokan. Został udekorowany przez rząd japoński tzw. "Medalem Błękitnej Wstęgi". W celu popularyzacji Aikido prowadził staże na całym świecie. Kisshomaru Ueshiba zmarł 4 stycznia 1999 roku.

Moriteru Ueshiba Moriteru Ueshiba urodził się 2 kwietnia 1951 roku, w Tokio. Ukończył ekonomię na Meiji University. Jest wnukiem Morihei Ueshiby. Po śmierci swojego ojca Kisshomaru Ueshiby, 4 stycznia 1999 roku otrzymał tytuł Doshu Aikido.

gitaraa@o2.pl